Blogi

Artikkelit

7. Korkean toimintakyvyn masennus

Korkean toimintakyvyn masentuneisuus versus uupumus? Yleensä uupunut saa diagnoosina jonkin muun kuin uupumuksen, tai sen lisäksi esim. masennuksen. Masennuksellakin on monet ”kasvot”, joista tunnetuimpia merkkejä on mm. toimintakyvyttömyys. Olisinkin ehdottanut kirjoitusta, jossa käsiteltäisiin korkean toimintakyvyn masennusta. Koska uupumusta voi edeltää masennus, olisi tämä hieman vähemmän esillä ollut masennuksen muoto hyvä tuoda esiin, koska tuntuu olevan haasteellinen tunnistaa jopa ammattilaisillakin. Yritin …

Miten helpottaa uupumisen oireita – Osa II

Tässä osassa II tar­kas­tel­laan uu­pu­mi­ses­ta toi­pu­mis­ta. Uupumus voi olla sitkeä seu­ra­lai­nen ja siihen voi liittyä ah­dis­tus­ta, ma­sen­nus­ta ja epätoivon tunteita. It­se­tun­te­muk­sen ke­hit­tä­mi­sel­lä voi kumminkin yrittää vahvistaa toi­pu­mis­taan uu­pu­muk­ses­ta. Tässä kerron tarkemmin muutamia keinoja. Kaikki, jotka ovat kokeneet uupumuksen omalla kohdallaan tietävät, ettei kyse ole hetkellisestä ja nopeasti ohimenevästä tilasta. Stressi voi olla hetkellistä ja ohimenevää, ellei sekin muutu jatkuvaksi, mutta uupumus, kun se on tullut osaksi elämää, tuntuu pysyvän pitkään …

Miten helpottaa uupumisen oireita – Osa I

Uupumisen oireet ovat jo­kai­sel­la yk­si­löl­li­set. En­sim­mäi­si­nä hetkinä uupumisen alettua huomasin, että rau­hoit­tu­mi­nen ja py­säh­ty­mi­nen auttoivat näkemään ja muok­kaa­maan uu­pu­muk­seen joh­ta­nei­ta toi­min­ta­mal­le­ja. Viime aikoina uupumus ja sen oireet ovat nousseet esille. Uupumisen läpikäyminen on jokaiselle omakohtaista. Samalla tavoin myös oireet ja niiden helpottaminen on yksilöllistä. Tällä tekstillä haluan jakaa omaa tarinaani siitä, mikä on auttanut minua elämään uupumuksen kanssa ja välillä jopa ajattelemaan, että se on ”ohi”. Uu­pu­mi­ses­ta toi­pu­mi­nen on vuo­ris­to­ra­taa …