Hallituksen esittely

Piia Vinkki, Rovaniemi
Hallituksen puheenjohtaja ja vertaistukitoimija 

Olen itse vaikean työuupumuksen läpikäynyt, jonka vuoksi ollut yhdistyksen perustamisesta lähtien mukana. Haluan olla osaltani mahdollistamassa vertaistukea saman läpi käyville sekä auttaa heidän matkaansa toipumisessa.

”Never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence.” 

Suvi Saarnio, Oulu
Hallituksen varapuheenjohtaja ja vertaistukitoimija

Koin vakavan työuupumuksen 2018, ja koen olevani edelleen toipumisvaiheessa, mutta olen jo täysipäiväisesti töissä ja opettelen uutta rauhallisempaa tahtia elämään. Olen oppinut paljon uutta itsestäni, ja koen että vertaistuki on auttanut minua jaksamaan uupumuksen keskellä.

“Life only comes around once. So do what makes you happy and be around people who make you smile.”

Sanna Tuuli, Oulu
Rahastonhoitaja ja vertaistukitoimija

Olen itse kokenut työuupumuksen vuosia sitten. Koen, että vertaistuella on suuri merkitys työuupumuksen kokeneille.

”Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you, grows you, or makes you happy. ”

Jani Pinola, Oulu 
Hallituksen sihteeri, nettivastaava ja vertaistukitoimija


Koin ensimmäisen työuupumukseni opiskeluaikana, ja siitä asti olen opetellut elämään uupumuksen kanssa niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. Innostuin mukaan yhdistystoimintaan, koska kokemusten jakaminen vertaistukena on tärkeä hoitomuoto, ja yhteiskunnallisen keskustelun lisääminen edesauttaa sairauden ymmärtämistä ja ennaltaehkäisyä.

“There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory mentioned, which states that this has already happened.” ― Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe