1. Milloin on syytä hakeutua lääkäriin?

Lääkäriin on hyvä hakeutua, kun haluaa selvitellä oireitaan, mm. unettomuutta, fyysisiä oireita, kuten rytmihäiriöitä, hengenahdistusta, väsymystä tai paniikkioireita, tai jos masentaa jatkuvasti (yhtäjaksoisesti) yli kahden viikon ajan.

Yleensä suljetaan pois tavalliset fyysiset sairaudet, kuten anemia, kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta sekä päihdeongelmat. Jollei sellaisesta ole kyse, kartoitetaan psyykkiset häiriöt ja mahdollinen työuupumuksen aste, uupumukseen liittyvä masennus tai muut mielenterveydenhäiriöt. Lievässä masennuksessa/ahdistuneisuudessa riittää tiedollinen ja lyhytterapeuttinen tuki, keskivaikea tai vaikeampi masennus/ahdistuneisuus vaatii yleensä sekä lääkehoitoa että terapiaa.

Yleensä työuupunut saa tukea työterveyshuollosta. Hän voi saada supportiivista lyhytterapiaa lääkärin, hoitajan ja työterveyspsykologin vastaanotolla. Jotkut työnantajat tarjoavat 15 kerran terapiajaksoja työterveyspsykologilla. Joskus tarvitaan pitkäaikaista, jopa vuosien kuntoutuspsykoterapiaa. Joskus voi auttaa työkykyvalmentaja tai muu ammatillisia asioita kartoittava henkilö, jos haluaa vaihtaa alaa, eikä psyykkinen sairastaminen ole päällimmäinen ongelma.